سبد خرید شما
Fa   En

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • ایتا
DNA Extraction salting out method

استخراج DNA به روش نمکی (salting out)

استخراج DNA به روش نمکی (salting out) روش salting out یک روش شیمیایی است که بر اساس این اصل کار می کند که DNA در حضور نمک های اشباع غیر قابل حل است و به صورت رسوب جدا می شود. این روش برای استخراج DNA از نمونه های مختلف مناسب است، به شرط آن که […]

Fa En