سبد خرید شما
Fa   En

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • ایتا
استخراج ژنوم از بافت گیاهی

استخراج DNA از گیاهان

استخراج DNA از گیاهان استخراج DNA از گیاهان، فرایندی است که طی آن DNA را از نمونه های بافت گیاهی به روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی و خالص سازی میکنند. این فرایند برای بررسی تنوع ژنتیکی، اصلاح نژاد، تشخیص بیماریها با متدPCR  و کاربردهای دیگر در بیولوژی مولکولی و کشاورزی مفید است. تاریخچه استخراج DNA […]

Fa En