سبد خرید شما
Fa   En

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • ایتا
DNA Extraction salting out method

استخراج DNA به روش نمکی (salting out)

استخراج DNA به روش نمکی (salting out) روش salting out یک روش شیمیایی است که بر اساس این اصل کار می کند که DNA در حضور نمک های اشباع غیر قابل حل است و به صورت رسوب جدا می شود. این روش برای استخراج DNA از نمونه های مختلف مناسب است، به شرط آن که […]

استخراج ژنوم از بافت گیاهی

استخراج DNA از گیاهان

استخراج DNA از گیاهان استخراج DNA از گیاهان، فرایندی است که طی آن DNA را از نمونه های بافت گیاهی به روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی و خالص سازی میکنند. این فرایند برای بررسی تنوع ژنتیکی، اصلاح نژاد، تشخیص بیماریها با متدPCR  و کاربردهای دیگر در بیولوژی مولکولی و کشاورزی مفید است. تاریخچه استخراج DNA […]

استخراج DNA از باکتری

تاریخچه استخراج DNA در باکتری ها برای اولین بار استخراج DNA در  باکتریها در سال ۱۹۱۹ توسط دانشمندان فرانسوی به نام های Frédéric Bordet و Octave Gengou انجام شد. آنها با استفاده از یک روش ساده که شامل لیز سلولی با حرارت و تصفیه با الکل بود، DNA را از باکتری Bordetella pertussis جداسازی کردند. […]

استخراج DNA ژنومی از خون

استخراج DNA از خون انواع سلول های خونی سلول های خونی از گلبول های سفید، گلبول های قرمز و پاکت ها تشکیل شده اند. برای استخراج DNA از خون، تنها از گلبول های سفید میتوان استفاده کرد  چرا که گلبول های قرمز و پلاکت ها هسته و DNA  ندارند.گرانولوسیت ها و آگرانولوسیت ها دو گروه […]

Fa En