سبد خرید شما

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • ایتا

باکتری های سرطان زا 02

ادامه معرفی باکتری های سرطان زا: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مایکوباکتریوم توبرکولوزیس عامل بیماری سل است، یک بیماری عفونی مزمن که عمدتاً به ریه‌ها آسیب وارد می کند. در حالی که ارتباط اصلی بین M. tuberculosis و ریه‌ها، توسعه زخم‌های گرانولوماتوس و فیبروز به دلیل عفونت است، شواهدی وجود دارد که نشان‌دهنده یک ارتباط احتمالی بین توبرکولوز […]

باکتری های سرطان زا 01

باکتری های سرطان زا باکتری‌هایی که به نحوی می‌توانند در انسان ها سرطان ایجاد کنند یا در تشدید آن ها نقش داشته باشند، به عنوان “باکتری‌های سرطان ‌زا” شناخته می‌شوند. این باکتری‌ها می‌توانند به صورت مستقیم در فرایند ایجاد سرطان نقش داشته باشند یا با افزایش خطر ابتلا به سرطان همراه باشند. در ادامه،به مهم […]