سبد خرید شما
Fa   En

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

 • اینستاگرام
 • تلگرام
 • ایتا

ساختار پروتئین در چهار سطح

پروتئین‌ها

پروتئین‌ها ساختمان‌های بسیار متنوعی دارند که بر اساس ویژگی‌های خاص خود به گروه‌ها و ساختارهای مختلفی تقسیم می‌شوند. در زیر به برخی از ساختارهای مهم پروتئین‌ها اشاره می‌کنیم:

 1. پروتئین‌های خطی:

پروتئین‌های خطی (یا پلی‌پپتید‌ها): این نوع پروتئین‌ها فقط از یک زنجیره آمینواسیدی خطی تشکیل شده‌اند. مثال‌هایی از این دسته شامل آمینوپپتیدها و پروتئین‌های نظیر الیاف کالاژنی است.

 1. ساختارهای دومی:

آلفا هلیکس: در این نوع ساختار، زنجیره آمینواسیدها به شکل یک هلیکس پیچیده شده‌اند. این ساختار بسیار متداول در پروتئین‌های مختلف است.

بتا شیت: در این نوع ساختار، زنجیره‌های آمینواسیدی به شکل ورقه‌های متصل به هم تشکیل می‌دهند. این ساختار در پروتئین‌های بسیاری وجود دارد.

ترکیب‌های مختلف آلفا هلیکس و بتا شیت: به عنوان مثال، پروتئین‌هایی که از ترکیب‌های مختلف آلفا هلیکس و بتا شیت تشکیل شده‌اند. این نوع ساختارها در پروتئین‌های فیبروزی مهم مثل کراتین و فیبرین وجود دارند.

آلفا هلیکس

آلفا هلیکس یکی از نوع‌های ساختارهای دومی پروتئینی است که در ساختارهای سه بعدی پروتئین‌ها وجود دارد. این ساختار به صورت یک هلیکس پیچیده و پایدار شکل می‌گیرد. آلفا هلیکس در پروتئین‌ها به دلیل وجود پیوندهای هیدروژنی بین گروه‌های کربوکسیلی آمینواسیدها شکل می‌گیرد. این پیوندهای هیدروژنی به صورت منظم در فواصل یک نوار آلفا هلیکس ایجاد می‌شوند و ساختار ریز آلفا هلیکس را تثبیت می‌کنند.

مهمترین ویژگی آلفا هلیکس این است که گروه‌های کربوکسیلی (C=O) و گروه آمینی (N-H) آمینواسیدها در این ساختار به صورت منظم و پیوسته در فضا قرار دارند و در این حالت یک تا دو پیچ آلفا هلیکس در هر آینه ایجاد می‌شود. این ساختار به خاطر پایداری و انعطاف‌پذیری که دارد، در بسیاری از پروتئین‌ها به عنوان بخش‌های مهمی از ساختار نهایی آنها شناخته شده‌اند.

آلفا هلیکس مهمترین ساختار دومی پروتئینی در بیشتر پروتئین‌های سلولی است و در انواع مختلف پروتئین‌ها وجود دارد. این ساختار به ویژه در پروتئین‌هایی که در سلول‌ها و بافت‌های مختلف برای حمایت و ساختاردهی وجود دارند (مانند کراتین در موها و ناخن‌ها) یافت می‌شود.

آلفا هلیکس یکی از انواع ساختارهای دومی پروتئینی است که در ساختارهای سه بعدی پروتئین‌ها وجود دارد. این ساختار به صورت یک هلیکس پیچیده و پایدار شکل می‌گیرد. آلفا هلیکس در پروتئین‌ها به دلیل وجود پیوندهای هیدروژنی بین گروه‌های کربوکسیلی آمینواسیدها شکل می‌گیرد. این پیوندهای هیدروژنی به صورت منظم در فواصل یک نوار آلفا هلیکس ایجاد می‌شوند و ساختار ریز آلفا هلیکس را تثبیت می‌کنند.

مهمترین ویژگی آلفا هلیکس این است که گروه‌های کربوکسیلی (C=O) و گروه آمینی (N-H) آمینواسیدها در این ساختار به صورت منظم و پیوسته در فضا قرار دارند و در این حالت یک تا دو پیچ آلفا هلیکس در هر آینه ایجاد می‌شود. این ساختار به خاطر پایداری و انعطاف‌پذیری که دارد، در بسیاری از پروتئین‌ها به عنوان بخش‌های مهمی از ساختار نهایی آنها شناخته شده‌اند.

آلفا هلیکس مهمترین ساختار دومی پروتئینی در بیشتر پروتئین‌های سلولی است و در انواع مختلف پروتئین‌ها وجود دارد. این ساختار به ویژه در پروتئین‌هایی که در سلول‌ها و بافت‌های مختلف برای حمایت و ساختاردهی وجود دارند (مانند کراتین در موها و ناخن‌ها) یافت می‌شود.

بتا شیت

بتا شیت یکی دیگر از نوع‌های ساختارهای دومی پروتئینی است که در ساختارهای سه بعدی پروتئین‌ها مشاهده می‌شود. در بتا شیت، زنجیره‌های آمینواسیدی به شکل ورقه‌های متصل به هم تشکیل می‌دهند. این ورقه‌ها به صورت پیوسته و مکمل به هم قرار گرفته‌اند و از پیوندهای هیدروژنی بین گروه‌های کربوکسیلی و آمینی آمینواسیدها حاصل می‌شوند. در واقع، در بتا شیت، زنجیره‌های پروتئین به صورت تراکم شده و متصل به هم در فضای دوبعدی پخش شده‌اند. این ساختار به پروتئین‌ها استحکام و استقامت می‌بخشد و در بسیاری از پروتئین‌ها مشاهده می‌شود.

بر خلاف آلفا هلیکس که به صورت پیچیده و اسپیرالی است، بتا شیت به صورت ورقه‌های صاف و مستقیم در ساختار پروتئینی ظاهر می‌شود. این دو نوع ساختار دومی پروتئینی (آلفا هلیکس و بتا شیت) هر کدام نقش‌های مهمی در ساختار و وظیفه پروتئین‌ها دارند و در تشکیل ساختارهای سه بعدی پروتئین‌ها نقش آفرینندگی دارند.

 1. ساختارهای سومی:

ساختارهای ترتیبی: این نوع ساختار به ترتیب و توالی خطی از آمینواسیدها بستگی دارد.

ساختارهای دستگاهی (میموتیک): در این نوع ساختار، زنجیره آمینواسیدی به یک ساختار دستگاهی پیچیده شده‌اند.

ساختارهای دومی (سه بعدی): این نوع ساختارها شامل الهیکس‌ها، شیت‌ها، و دستگاه‌های سه بعدی پیچیده می‌شوند.

 1. ساختارهای چهارمی:

ساختارهای چهارمی (کواترنری): در این نوع ساختار، چندین زنجیره پروتئین به هم متصل شده‌اند و تشکیل یک واحد کواترنری می‌دهند. به عنوان مثال، ساختارهای فیبرینوژن و هموگلوبین.

تنوع در ساختارهای پروتئینی

این تنوع در ساختارهای پروتئینی، از اهمیت بسیاری در فعالیت‌ها و وظایف آنها در سلول‌ها و اندام‌های مختلف برخوردار است. هر ساختار پروتئینی ممکن است برای یک وظیفه خاص در سلول یا در نظام بیولوژیکی خاصی مناسب باشد.

پروتئین‌ها از نظر ساختار و وظیفه‌هایشان در سلول‌ها متنوع هستند. انواع مختلف پروتئین‌ها عبارت‌اند از:

 1. پروتئین‌های ساختمانی:
 • پروتئین‌های ساختمانی سلولی: مثل کراتین در موها، کالاژن در بافتهای اتصالی، و آکتین و میوزین در عضلات.
 • پروتئین‌های ساختمانی سلول: مثل فیبریلین که در ساختارهای اتصالی سلول‌ها و بافت‌ها نقش دارد.
 1. پروتئین‌های فراساختاری:
 • آنزیم‌ها (Enzymes): برای کاتالیز و تسریع واکنش‌های شیمیایی در سلول‌ها.
 • هورمون‌ها (Hormones): مثل اینسولین و آدرنالین که نقش در کنترل فعالیت‌های سلولی و اندام‌های دیگر دارند.
 1. پروتئین‌های حمل و انتقال:
 • هموگلوبین: جهت حمل اکسیژن در خون.
 • آلبومین: برای حمل انواع مختلفی از مواد در خون.
 1. پروتئین‌های دفاعی:
 • آنتی‌بادی‌ها (Antibodies): برای مقابله با عوامل خارجی مثل باکتری‌ها و ویروس‌ها.
 1. پروتئین‌های حرکتی:
 • آکتین و میوزین: برای حرکت و انقباض عضلات.
 • داینین و کینزین: برای حرکت درون سلولی.
 1. پروتئین‌های ذخیره‌ای:
 • فروردین و فریتین: برای ذخیره آهن در سلول‌ها.
 • کازئین و ویتلین: برای ذخیره مواد غذایی در بذرها و شیر مادری.
 1. پروتئین‌های هورمونی:
 • هورمون‌های اندوکرینی: مثل انسولین و آدرنالین که در کنترل فعالیت‌های سلولی و عملکرد اندام‌ها نقش دارند.
 1. پروتئین‌های انتقال الکتریکی:
 • آکوئاپورین: برای انتقال آب و یون‌ها در سلول‌ها.

هر کدام از انواع پروتئین‌ها در سلول‌ها و بافت‌های مختلف نقش‌های مهمی دارند و در حفظ ساختار و عملکرد سلول‌ها مشغول هستند. همچنین، هر نوع پروتئین ممکن است از ترکیبات مختلفی از آمینواسیدها تشکیل شده باشد که به ترتیب و توالی این آمینواسیدها در زنجیره پروتئینی بر اساس ساختار و وظیفه پروتئین تعیین می‌شود.

کلام آخر:

در این مقاله، در مورد انواع پروتئین ها و ساختارهای پروتئینی برای درک بهتر ساختارهای زیستی توضیح داده شد. برای دریافت مشاوره و خرید انواع دستگاه ترموسایکلر PCR می توانید با کارشناسان ما در ماناتک تماس حاصل فرمایید.

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ندا محمدی
ندا محمدی
7 ماه قبل

سلام وقت بخیر
سول داشتم درمورد این که معرفی پروتئبن ها صرفا برای بیان جزئیات به 4 دسته تقسیم شدن یا این که دلایل دیگه داره؟

Fa En