سبد خرید شما
Fa   En

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • ایتا

استخراج DNA ژنومی از خون

استخراج DNA از خون انواع سلول های خونی سلول های خونی از گلبول های سفید، گلبول های قرمز و پاکت ها تشکیل شده اند. برای استخراج DNA از خون، تنها از گلبول های سفید میتوان استفاده کرد  چرا که گلبول های قرمز و پلاکت ها هسته و DNA  ندارند.گرانولوسیت ها و آگرانولوسیت ها دو گروه […]

Fa En