سبد خرید شما
Fa   En

برای شما

پشتیبانی

تماس با پشتیبانی

شبکه های مجازی

  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • ایتا

PAM50 (Prosigna)

PAM50:  Prediction Analysis of Microarray 50 (Prosigna) معرفی یک تست ژنتیکی است که برای بررسی خطر عود مجدد سرطان پستان در بیمارانی که سرطان پستان مثبت به گیرنده هورمونی (ER-positive) و منفی به گیرنده عامل رشد اپیدرمی (HER2-negative) دارند، انجام می شود. این آزمایش با اندازه گیری فعالیت 50 ژن کلیدی در بافت تومور، می […]

Fa En